Základní škola Břešt

Úvod / Předměty / Matematika / Matematika 8. třída

Matematika 8. třída

M8a
 1. Druhá mocnina - příklady k procvičování (PDF)
 2. Druhá odmocnina - příklady k procvičování (PDF)
 3. Pythagorova věta úvodní prezentace (prezentace PowerPoint)
 4. Slovní úlohy na Pythagorovu větu 35 příkladů
 5. Pythagorova věta v prostoru
 6. Mocniny s přirozeným mocnitelem sčítání, odčítání, násobení a dělení.(teorie + příklady)
 7. Početní operace s mocninami (opiš si zadání bez výsledků)
 8. Mocniny pro VIII. třídu.
 9. Kružnice a kruh teorie + příklady
 10. Válec teorie + příklady
 11. Povrchy a objemy netradičních těles (s výsledky)
 12. Algebraické výrazy sčítání a odčítání + příklady s výsledky (prezentace PowerPoint)
 13. Algebraické výrazy, teorie + řešené příklady (s výsledky)
 14. Úpravy výrazů na součin (s výsledky)
 15. Součtové vzorce příklady (s výsledky)
 16. Řešení lineárních rovnic - Teorie + příklady + výsledky
 17. Řešení lineárních rovnic zadání - velmi jednoduché, snadné s násobením závorek lehké
 18. Řešení lineárních rovnic zadání  s násobením závorek těžší,  se zlomky,  se složenými závorkami
 19. Výsledky a řešení pro předchozí příklady   velmi jednoduché,   snadné   s   násobením závorek lehké,   s násobením závorek těžší,   se zlomky,   se složenými závorkami
 20. Slovní úlohy obecné - prezentace v POWERPOINT
 21. Slovní úlohy o pohybu (proti sobě) - prezentace v POWERPOINT
 22. Slovní úlohy o pohybu (za sebou) - prezentace v POWERPOINT
 23. Slovní úlohy řešené rovnicemi - obecné
 24. Slovní úlohy na rovnice 56 příkladů

Soubory

PDF

1. Sbírka příkladů na druhou mocninu VIII.

PDF

2. Sbírka příkladů na druhou odmocninu VIII

PPTX

3. Pythagorova věta úvodní prezentace (prezentace PowerPoint)

PDF

4. Slovní úlohy na Pythagorovu větu 35 příkladů

PDF

5. Mocniny s přirozeným mocnitelem sčítání, odčítání, násobení a dělení.(teorie + příklady)

PDF

6. Početní operace s mocninami (opiš si zadání bez výsledků)

PDF

7. Kružnice a kruh teorie + příklady

PDF

8. Válec teorie + příklady

PDF

9. Povrchy a objemy netradičních těles (s výsledky)

PPTX

10. Algebraické výrazy sčítání a odčítání + příklady s výsledky (prezentace PowerPoint)

PDF

11. Algebraické výrazy, teorie + řešené příklady (s výsledky)

PDF

12. Úpravy výrazů na součin (s výsledky)

PDF

13. Součtové vzorce příklady (s výsledky)

PDF

14. Řešení lineárních rovnic - Teorie + příklady + výsledky

PDF

15-1. Řešení lineárních rovnic zadání - velmi jednoduché, snadné s násobením závorek lehké

PDF

15-2. Řešení lineárních rovnic zadání - snadné

PDF

15-3. Řešení lineárních rovnic zadání - s násobením závorek lehké

PDF

16-1. Řešení lineárních rovnic zadání s násobením závorek těžší

PDF

16-2. Řešení lineárních rovnic zadání se zlomky

PDF

16-3. Řešení lineárních rovnic zadání se složenými závorkami

PDF

17-1. Výsledky a řešení pro předchozí příklady velmi jednoduché

PDF

17-2. Výsledky a řešení pro předchozí příklady snadné

PDF

17-3. Výsledky a řešení pro předchozí příklady s násobením závorek lehké

PDF

17-4. Výsledky a řešení pro předchozí příklady s násobením závorek těžší

PDF

17-5. Výsledky a řešení pro předchozí příklady se zlomky

PDF

17-6. Výsledky a řešení pro předchozí příklady se složenými závorkami

PDF

18. Slovní úlohy na rovnice - obecné

PDF

19. Slovní úlohy na rovnice 56 příkladů

PPTX

M-8-4-Pythagorova_veta_v_prostoru

PDF

Mocniny pro 8.r

PPTX

M-8-1-Slovni ulohy obecné-1

PPTX

M-8-3-Slovni_ulohy_o_pohybu_2

PPTX

M-8-2-Slovni ulohy o pohybu-1