Základní škola Břešt

Úvod / Pro žáky / Předměty / Matematika / Matematika 8. třída

Matematika 8. třída

M8a

Soubory

PDF

1. Sbírka příkladů na druhou mocninu VIII.

PDF

2. Sbírka příkladů na druhou odmocninu VIII

PPTX

3. Pythagorova věta úvodní prezentace (prezentace PowerPoint)

PDF

4. Slovní úlohy na Pythagorovu větu 35 příkladů

PDF

5. Mocniny s přirozeným mocnitelem sčítání, odčítání, násobení a dělení.(teorie + příklady)

PDF

6. Početní operace s mocninami (opiš si zadání bez výsledků)

PDF

7. Kružnice a kruh teorie + příklady

PDF

8. Válec teorie + příklady

PDF

9. Povrchy a objemy netradičních těles (s výsledky)

PPTX

10. Algebraické výrazy sčítání a odčítání + příklady s výsledky (prezentace PowerPoint)

PDF

11. Algebraické výrazy, teorie + řešené příklady (s výsledky)

PDF

12. Úpravy výrazů na součin (s výsledky)

PDF

13. Součtové vzorce příklady (s výsledky)

PDF

14. Řešení lineárních rovnic - Teorie + příklady + výsledky

PDF

15-1. Řešení lineárních rovnic zadání - velmi jednoduché, snadné s násobením závorek lehké

PDF

15-2. Řešení lineárních rovnic zadání - snadné

PDF

15-3. Řešení lineárních rovnic zadání - s násobením závorek lehké

PDF

16-1. Řešení lineárních rovnic zadání s násobením závorek těžší

PDF

16-2. Řešení lineárních rovnic zadání se zlomky

PDF

16-3. Řešení lineárních rovnic zadání se složenými závorkami

PDF

17-1. Výsledky a řešení pro předchozí příklady velmi jednoduché

PDF

17-2. Výsledky a řešení pro předchozí příklady snadné

PDF

17-3. Výsledky a řešení pro předchozí příklady s násobením závorek lehké

PDF

17-4. Výsledky a řešení pro předchozí příklady s násobením závorek těžší

PDF

17-5. Výsledky a řešení pro předchozí příklady se zlomky

PDF

17-6. Výsledky a řešení pro předchozí příklady se složenými závorkami

PDF

18. Slovní úlohy na rovnice - obecné

PDF

19. Slovní úlohy na rovnice 56 příkladů

PPTX

M-8-4-Pythagorova_veta_v_prostoru

PDF

Mocniny pro 8.r