Základní škola Břešt

Úvod / Fotogalerie

Nejnovější fotografie

Základní škola Břest, okres Kroměříž pořizuje na svých akcích fotografie za účelem propagace školy ve veřejném zájmu. Každá snímaná osoba má právo na informaci, na přístup k údajům a opravu, výmaz či zamezení zpracování a stížnost u ÚOOÚ.