Základní škola Břešt

Úvod / O škole / O škole

O škole

Naše škola je školou úplnou, to znamená, že výuka probíhá v devíti postupných ročnících. Jedná se o školu menšího, více méně rodinného typu, kde se všichni dobře znají. 

Sídlíme v budově, která byla postavena v roce 1904 a od té doby vždy sloužila a slouží ke vzdělávání a výchově dětí. Kapacita školy je 180 žáků. V současnosti není kapacita naplněna.  Školu navštěvují kromě žáků břestských, také žáci ze tří spádových obcí, a to ze Skaštic, z Kyselovic a od pátého ročníku ze Žalkovic. Škola má 9 tříd, od každého ročníku jednu a dvě oddělení školní družiny.

Vedení školy:

ředitel školy:  Mgr. Vladimír Žůrek
zástupkyně ředitele:    Mgr. Vlastimila Kohnová
hospodářka   Mgr. Jana Bajerová

Složení pedagogického sboru:

I.stupeň
Mgr. Věra Lejsalová
Mgr. Jaroslava Darebníčková
Mgr. Michaela Pátíková
Mgr. Markéta Kozárková
Mgr. Jana Bajerová
II.stupeň
Mgr. Eva Sklářová
Mgr. Lenka Kühtreiberová
Mgr. Denisa Klimková
Mgr. Radim Chytil
Mgr. Lenka Tenedini Dohnálková
Školní družina:
1. odděleníTaťána Šimíková
2. odděleníMgr. Klára Netopilová
Asistentky pedagoga:
 Mgr. Lucie Šafaříková - Kačorová
 Mgr. Věra Holíková