Základní škola Břešt

Úvod / O škole / Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Vladimír Žůrek
vedoucí pracoviště
kariérové poradenství

Mgr. Věra Lejsalová
výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Kühtreiberová
školní metodik prevence