Základní škola Břešt

Úvod / Předměty / Matematika / Matematika 9. třída

Matematika 9. třída

M9a
 1. Lomené výrazy -násobení, testík v EXCELu
 2. Lomené výrazy -násobení prezentace POWERPOINT
 3. Lomené výrazy - smysl - podmínky existence 
 4. Lomené výrazy - podmínky existence prezentace POWERPOINT
 5. Lomené výrazy rozšiřování prezentace POWERPOINT
 6. Lomený výraz, krácení teorie 
 7. Lomený výraz, krácení a rozšiřování ...teorie + příklady
 8. Lomený výraz sčítání .prezentace POWERPOINT 
 9. Lomený výraz sčítání a odčítání DÚ
 10. Lomený výraz odčítání .prezentace POWERPOINT
 11. Násobení lomených výrazů
 12. Dělení lomených výrazů
 13. Rovnice s neznámou ve jmenovateli  - I. lehké + výsledky
 14. Rovnice s neznámou ve jmenovateli  - II. lehčí z těžších + výsledky
 15. Rovnice s neznámou ve jmenovateli  - III. těžší + výsledky
 16. Podobnost trojúhelníků (prezentace PowerPoint) Domácí samostudium
 17. Rozdělení úsečky na stejné části (prezentace PowerPoint) Domácí samostudium
 18. Rozdělení úsečky v daném poměru (prezentace PowerPoint) Domácí samostudium
 19. Soustavy lineárních rovnic teorie + příklady
 20. Finanční matematika, teorie + příklady s výsledky
 21. Tělesa - Jehlan a kužel, teorie + příklady