Základní škola Břešt

Úvod / Pro žáky / Předměty / Matematika / Matematika 6. třída

Matematika 6. třída

M6a
 1. Opakování učiva z 1.-5. ročníku
 2. Početní operace s N základ
 3. Početní operace s přirozenými čísly
 4. Slovní úlohy na obsah a obvod obdélníku a čtverce
 5. Desetinná čísla teorie + příklady a slovní úlohy + výsledky
 6. Početní operace s desetinnými čísly
 7. Převody jednotek...(první strana zadání, druhá strana je s výsledky)
 8. Konstrukce obrazu kvádru .(prezentace PowerPoint)
 9. Konstrukce obrazu krychle .(prezentace PowerPoint)
 10. Konstrukce výšek v trojúhelníku (prezentace PowerPoint)
 11. Konstrukce těžnic v trojúhelníku (prezentace PowerPoint)
 12. Dělitel a násobek přirozených čísel
 13. Dělitelnost přirozených čísel, prvočísla, atd
 14. Dělitelnost přirozených čísel sady příkladů
 15. Osová souměrnost předtištěné konstrukční úlohy