Základní škola Břešt

Úvod / Předměty / Matematika / Matematika 6. třída

Matematika 6. třída

M6a
 1. Opakování učiva z 1.-5. ročníku
 2. Početní operace s N základ
 3. Početní operace s přirozenými čísly
 4. Dvojice úhlů a jejich vlastnosti
 5. Slovní úlohy na obsah a obvod obdélníku a čtverce
 6. Desetinná čísla teorie + příklady a slovní úlohy + výsledky
 7. Početní operace s desetinnými čísly
 8. Převody jednotek...(první strana zadání, druhá strana je s výsledky)
 9. Konstrukce obrazu kvádru .(prezentace PowerPoint)
 10. Konstrukce obrazu krychle .(prezentace PowerPoint)
 11. Konstrukce výšek v trojúhelníku (prezentace PowerPoint)
 12. Konstrukce těžnic v trojúhelníku (prezentace PowerPoint)
 13. Dělitel a násobek přirozených čísel
 14. Dělitelnost přirozených čísel, prvočísla, atd
 15. Prvočísla do 10000 a víc.
 16. Dělitelnost přirozených čísel sady příkladů
 17. Osová souměrnost předtištěné konstrukční úlohy